V nekaterih občinah na območju prisotnosti medveda redno prihaja do različnih konfliktov (zahajanje medvedov v bližino hiš ali v naselja, škode na drobnici, čebelnjakih in drugem premoženju ipd.). V okviru projekta želimo občinam, ki imajo največ problemov, na različne načine pomagati pri reševanju konfliktov.

Dodatne informacije najdete v priloženem vabilu.

Vabilo občinam k sodelovanju pri projektu LIFE DINALP BEAR