LIFE DINALP BEAR projektna skupina se je ponovno sestala, da bi se pogovorila o poteku projekta, pregledala in ovrednotila dosežene rezultate, razrešila probleme, ki se pojavljajo med izvajanjem akcij in sodelovanjem z deležniki, in si postavila prihodnje mejnike ter načrte nadaljnjega dela. O vsem tem in še več smo se pogovarjali v prelepem ozadju grada Mageregg v Celovcu (Avstrija). Naslednjega dne se nam je pridružil tudi projektni monitor, prof. Mitja Kaligarič, ki je pozorno poslušal poročila projektnih akcij in vložil veliko truda v nadzor poteka projekta. O svojih izsledkih glede izvajanja projekta, projektnih dosežkih ter časovnem okviru akcij bo sedaj poročal Evropski komisiji. Veseli smo, da je bil monitor projekta zadovoljen z našim delom, ki poteka po postavljenih načrtih. To nam je dalo svežega zagona in novih moči za nadaljevanje poti proti boljšemu sobivanju človeka in medveda.