V okviru projekta LIFE DINALP BEAR teče tudi akcija povezana z ekoturizmom. Ta zagotavlja vse več priložnosti tudi za lokalne skupnosti, ki se nahajajo na območju razširjenosti medveda. Ekoturizem, povezan z medvedom, ponuja tudi priložnosti za izobraževanje ljudi o medvedu, o možnostih za zmanjševanje konfliktov med čllovekom in medvedom, ter hkrati tudi povečuje vrednost medveda v očeh javnosti. Skupaj z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in agencijo Visit GoodPlace smo v zadnjem letu intenzivno iskali primere dobrih praks, navezali stike s številnimi ponudniki raznih storitev in oblikovali nekaj programov, ki predstavljajo odgovorne prakse v turizmu, povezanim z medvedom, kar je opisano tudi v smernicah, ki smo jih izdali v okviru projekta.

Od 7. do 11. marca 2017 je v Nemčiji v Berlinu potekala največja mednarodna turistična borza. Na sejmu smo naše primere dobrih praks predstavili širši publiki tudi v obliki kratkega predavanja ter preko direktnih povpraševanj z neposrednimi kupci in agencijami. Pripravili smo tudi nekaj promocijskega gradiva v obliki kazalk za knjige ter vrednostih kuponov.