Na dveh, z vidika povoza živali problematičnih odsekih magistralne ceste Ljubljana – Kočevje, med Zgornjimi Lozinami in Dolenjo vasjo (Jasnica) ter Ortnekom in Žlebičem, sta ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave in Zavod za gozdove Slovenije (v sodelovanju s podjetjem MIEL Elektronika d.o.o., Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter LD Velike Poljane in LD Dolenja vas) namestila dva sistema dinamičnih prometnih znakov. Gre za nov način reševanja problematike povoza živali v Sloveniji. S pomočjo senzorjev, ki so nameščeni malo stran od cestišča, se zaznava trenutna prisotnost živali ob prometnici, kar sproži elektronski prometni znak “divjad na cesti” (I-18). S tem želimo voznike opozoriti na prisotnost rjavega medveda in ostalih velikih prostoživečih živali ob cestišču v trenutku, ko se le-te približujejo prometnici. Posledično se močno zmanjša možnost trka vozila z živalmi, vključno z medvedom, ki ima na teh dveh odsekih omenjene magistralne ceste stalen prehod.

 

Objava za medije na temo dinamičnih prometnih znakov:

15.2.2016 – Dinamični prometni znaki opozarjajo voznike o prisotnosti medvedov in ostalih velikih prostoživečih živali ob cestišču