Na osnovi analize prostorske razporeditve konfliktov z medvedi v Sloveniji (v okviru akcije A.1) in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi smo pripravili načrt razdelitve elektroograj in medovarnih smetnjakov ter kompostnikov. Prepoznali smo štiri obsežna območja pojavljanja konfliktov (tri v Dinaridih in enega v (Pred)alpskem območju), znotraj katerih bomo razdelili elektroograje. Znotraj širših območij smo določili šest »vročih točk« pojavljanja konfliktov, kamor bomo v prihodnosti še posebej usmerili aktivnosti za preprečevanje konfliktov (posebej zaradi približevanja medvedov naseljem) in tesno sodelovali z lokalnimi skupnostmi.

Načrt izvajanja ukrepov za zaščito premoženja pred medvedi in zmanjšanja pogostnosti zahajanja medvedov v naselja