Rok Černe, koordinator projekta LIFE DINALP BEAR, je 6. 1. 2017 prejel priznanje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za izjemno vestno in prizadevno delo. Dogodek so organizirali na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer sta minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan in direktor ZGS, Damjan Oražem po uvodnih pozdravih in nagovorih podelila priznanja najboljšim delavcem ZGS v preteklem letu. Projektna skupina z ZGS je zelo ponosna na ta dosežek, saj – kot se je v zaključni misli zahvalil prejemnik priznanja Rok Černe – »je to dosežek celotne projektne ekipe in je dodatna potrditev njenega usklajenega in učinkovitega dela«.