Izdali smo prvo številko letnega glasila našega projekta, Življenje z medvedi. V glasilu povzemamo pomembne in zanimive aktivnosti, ki trenutno potekajo v okviru projekta. Predstavljamo tudi izkušnje in mnenja ljudi, ki so kakor koli povezani z našim projektom, ali si preprosto delijo življenjski prostor z medvedi. Glasilo smo izdali v angleškem jeziku kot tudi v vseh jezikih v projektu sodelujočih partnerjev. Uživajte v branju!

Življenje z medvedi – letno glasilo št. 1 (2015)