V projektu LIFE DINALP BEAR smo izdali novo zloženko z naslovom Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora.

Zloženka prikazuje, kako s preprečevanjem dostopa medvedom do človeških virov in ostankov hrane vplivamo na vedenje medvedov in zmanjšujemo pojavljanje konfliktov med ljudmi in medvedi.

Medvedi so oportunisti, ki hitro najdejo dostopne vire hrane. Lahko dostopni viri hrane človeškega izvora v bližini naselij so glavni vzrok za konflikte med ljudmi in medvedi, saj medvede privabljajo v bližino ljudi in njihovih bivališč. Medvedi, ki takšne vire hrane redno najdejo v bližini naselij, lahko sčasoma izgubijo strah pred človekom in lahko začnejo prisotnost ljudi povezovati s hrano, kar vodi do neželenih in včasih tudi nevarnih situacij. Zato je ključno, da medvedom preprečimo dostop do odpadkov, komposta, sadovnjakov, čebelnjakov, rejnih živali, silažnih bal in drugih virov hrane, ki se nahajajo v neposredni bližini človeških bivališč.

Ključno sporočilo zloženke: Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora in s tem ohranimo njihovo naravno plašnost!

Zloženka je nastala v sodelovanju z učenci OŠ Sodražica, ki so v okviru poučne delavnice izdelali risbice o medvedu. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri pripravi vsebin zloženke.

Zloženka je dostopna v 5 različnih jezikih.

vse-za-ss