Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete iščemo novega sodelavca za delo na delovnem mestu “Diplomirani ali Podoktorski raziskovalec”.

Opis dela:

Željene lastnosti/predznanja kandidata:

  • Končan diplomski ali podiplomski študij gozdarstva, biologije, veterine, geografije in sorodnih ved,
  • Dobro predznanje splošne ekologije in ekologije živali
  • Čim boljše predznanje statistike, geografsko informacijskih sistemov in orodij, metod monitoringa živali (v idealnem primeru tudi metod vzorčenja na razdaljo, foto pasti),
  • Izkušnje z raziskovalnim delom in delom na raziskovalnih projektih, vključno s poročanjem rezultatov
  • Izkušnje s terenskim delom
  • Dobro znanje slovenskega in angleškega jezika
  • Vozniški izpit B kategorije,
  • Lovski izpit (ni pogoj)
  • Želja po aktivnem raziskovalno-aplikativenem in pedagoškem delu, samostojnost in inovativnost pri učenju in drugem delu, zmožnost so-delovanja v večji projektni skupini

Več informacij o prostem delovnem mestu in prijavi nanj najdete na spodnji povezavi:

Prosto delovno mesto – Raziskovalec na področju Ekologije in upravljanja prostoživečih živali