Ministrstvo za okolje in prostor je 4. 6. 2015 v Parku Škocjanske Jame organiziralo delavnico na temo učinkovitih načinov varovanja premoženja pred napadi velikih zveri in možnosti za pridobitev oziroma sofinanciranje sredstev za varovanje. Delavnica je bila namenjena pooblaščencem za cenjenje škod, povzročenih s strani zavarovanih vrst, ter kmetijskim svetovalcem na območju prisotnosti velikih zveri. Izbrane teme so predstavili Andrej Sedmak (rejec drobnice z dolgo tradicijo uporabe pastirskih psov), dr. Matej Vidrih (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo), Alberta Zorko (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) ter Tomaž Berce in Rok Černe (Zavod za gozdove Slovenije), ki sta med drugim predstavila tudi možnosti za pridobitev zaščitnih ukrepov v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Delavnice se je udeležilo približno 10 kmetijskih svetovalcev in 40 pooblaščencev Zavod za gozdove Slovenije.