V letu 2016 smo izvajali monitoring učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povoza rjavega medveda v prometu v Sloveniji. Ukrepe smo izvajali na pozorno izbranih odsekih železniške proge Postojna – Prestranek in Rakek-Postojna ter državne ceste Ljubljana – Kočevje. Z veseljem ugotavljamo, da se vozniki odzovejo na dinamične prometne znake z zmanjšanjem hitrosti za okoli 8 km/ h. Hkrati smo ob cestnih odsekih, kjer smo namestili tak sistem prometnih znakov, z video nadzorom dokumentirali veliko različnih vrst prostoživečih živali, kar potrjuje ustrezno izbiro lokacije za izvajanje omilitvenih ukrepov. Na odseku Jasnica je bil dvakrat v neposredni bližini ceste opažen tudi rjavi medved. V nadaljevanju monitoringa bomo ocenili tudi druge vidike učinkovitosti omilitvenih ukrepov, povezanih s povozom rjavega medveda.