22. in 23. avgusta 2016 sta v Kočevju in na Mašunu potekali usposabljanji za pooblaščene cenilce škod po zavarovanih živalskih vrstah in člane intervencijske skupine za ukrepanje v primerih ogrožene varnosti ljudi s strani velikih zveri. Skozi predavanja, ki so jih predstavili zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije in Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, so udeleženci usposabljanja izvedeli novosti o aktivnostih, ki trenutno potekajo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Eden od poudarkov usposabljanja je bil na predstavitvi Priročnika za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi,  ki ga je napisal dr. Seth Wilson. Za cenilce škod je bil izveden tudi praktični prikaz pravilnih postopkov pri jemanju genetskih vzorcev povzročiteljev škodnih primerov (slina, urin, iztrebki, dlaka). Usposabljanj se je skupaj udeležilo približno 80 udeležencev.