Občina Sodražica je prvo območje v Sloveniji, kjer smo v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR pričeli razdeljevati medovarne kompostnike. Ob tej priložnosti smo 12. oktobra v Sodražici organizirali tiskovno konferenco, ki so se je udeležili predstavniki nekaterih pomembnih lokalnih in nacionalnih medijev. Medijem smo predstavili vzroke za zahajanje medvedov v naselja, konflikte, ki nastajajo zaradi tega in rešitve, ki jih uvajamo v sklopu projekta. Skupaj smo si ogledali izgled in delovanje medovarnega kompostnika ter obiskali prvega prejemnika kompostnika na tem območju.

Sporočilo za medije: Medovarni kompostniki – pomemben ukrep za zmanjšanje konfliktov med ljudmi in medvedi

Zbrali smo nekaj prispevkov, objavljenih po tiskovni konferenci.