V začetku septembra smo v okviru akcije ekoturizem organizirali  študijski obisk za omejeno število tujih novinarjev in agentov. Želeli smo jim predstaviti glavne zanimivosti turističnih programov Discover Dinarics, ki sledijo smernicam za odgovorno nepotrošno rabo medvedov, spodbujajo medvedu prijazne prakse in koristijo lokalni skupnosti ter jih povezati z lokalnimi turističnimi operaterji. Udeležence študijskega obiska smo najprej sprejeli na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.  Raziskovalec Tomaž Skrbinšek, jim je predstavil osnove biologije in ekologije medvedov ter jih seznanil z glavnimi izzivi upravljanja z vrsto v Sloveniji. Poudaril je predvsem pomen preprečevanja habituacije medvedov v kulturni krajini Slovenije, saj je to eden glavnih izzivov s katerimi se bo v prihodnje soočil razvoj turizma povezanega z medvedi. Sledil je obisk medene kleti čebelarstva Kojek, kjer so udeleženci spoznali pomen učinkovite zaščite čebelnjaka z elektroograjo na območju prisotnosti medveda. Predstavili smo jim koncept oznake Medvedu prijazno, medvedu prijazne medene izdelke pa so lahko tudi degustirali. Del študijskega obiska, ki je potekal na območju Kočevja, smo organizirali v sodelovanju z Zavodom Kočevsko. V njihovem novem Bearlog hostlu v Kočevju,  kjer so udeleženci prenočili v sobah poimenovanih po gozdnih živalih in rastlinah, so nam predstavniki ZGS Kočevje razložili, kako se vesti na območju medveda. Udeležence so razdelili v manjše skupine in se odpravili na večerno opazovanje medveda. Večina je imela srečo in so medveda videli v živo,  vsi pa so bili navdušeni predvsem nad tišino in čarobnostjo večernega gozda. Po zajtrku iz domačih lokalnih proizvodov je sledil voden pohod po Roški pešpoti – med opazovanjem pragozda in iskanjem živalskih sledi, so udeleženci po poti označeni z medvedjo šapo prispeli do Roške žage, kjer so se mize že šibile pod dobrotami zadruge Zakladi Kočevske. Popoldan se je obisk nadaljeval na Hrvaškem, v Nacionalnem parku Risnjak. Udeleženci so imeli priložnost preživeti noč v koči na gozdnem robu znotraj parka. Večer je minil v tihem opazovanju gozdne jase, nekateri so prvič lahko slišali jelenji ruk. Jutro je postreglo s čarobnimi meglicami nad jaso, pika na i pa je bil zajtrk, ki ga je iz medvedu prijaznih sirov in sadnih namazov pripravila zadruga Pintar. Vodniki Nacionalnega parka Risnjak so udeležencem povedali nekaj več o flori in favni tega območja, po kosilu je sledil še ogled starega mlina Juretić v Leskovi Dragi z degustacijo medvedu prijaznih sadnih likerjev Plodovi gorja.  Študijski obisk smo zaključili v Prirodoslovnem muzeju Kaštel Zrinski v Brodu na Kupi.

Za uspešno izvedbo študijskega obiska in sodelovanje pri organizaciji dogodka se zahvaljujemo naslednjih organizacijam: Čebelarstvo Kojek, Zavod Kočevsko, Nacionalni park Risnjak, Plodovi gorja,  Promotiv.