V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR smo veliko pozornost namenili tudi delovanju intervencijskih skupin v vseh štirih državah na projektnem območju. Med drugim smo izdelali mednarodne smernice za delovanje intervencijskih skupin in na novo ustanovili dve novi intervencijski skupini.

V mesecu maju smo na Mašunu v osrčju snežniških gozdov organizirali mednarodno delavnico za usposabljanje intervencijskih skupin. Delavnice so se poleg članov slovenske intervencijske skupine udeležili tudi člani hrvaške intervencijske skupine, intervencijske skupine iz dežele Benečije in iz dežele Furlanije-Julijske krajine.

Prvi dan je potekal v predavalnici, kjer so se udeleženci lahko seznanili z načinom upravljanja populacij velikih zveri v Sloveniji, s protokolom za delovanje intervencijske skupine v Sloveniji, izsledki telemetrijskih raziskav na medvedih in situacijami, s katerimi se intervencijska skupina v Sloveniji srečuje pri svojem delu.

Drugi dan usposabljanja se je začel s predavanjem veterinarke, ki je udeležencem predstavila postopek odlova živih osebkov velikih zveri za raziskovalne ali intervencijske namene s poudarkom na uspavanju ulovljenih osebkov in rokovanju z ujetimi živalmi vse do ponovnega izpusta. Sledil je praktični prikaz različnih metod odlova živih osebkov medveda: udeležencem smo prikazali način odlova s puško za uspavanje, z nastavljanjem nožnih pasti (Aldrich zanke) in z uporabo cevne (Culvert) pasti.

Zdi se nam pomembno, da so člani intervencijskih skupin dobro informirani in pripravljeni. Njihova vloga pri posredovanju v nujnih primerih, ko se prebivalci znajdejo v konfliktu oz. težavni situaciji z medvedom oz. katerokoli veliko zverjo, je namreč izrednega pomena za vzdrževanje strpnosti do sobivanja z medvedom.