Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom je eden glavnih ciljev projekta LIFE DINALP BEAR. V okviru akcije C.2 je zato predvidena pomoč rejcem drobnice in čebelarjem v obliki donacije zaščitnih sredstev, ki ob ustrezni uporabi preprečujejo škode povzročene s strani medvedov. Gre za učinkovito in preverjeno metodo varovanja premoženja s pomočjo električnih ograj. Od predvidenih 40 kompletov, ki jih bo Zavod za gozdove Slovenije razdelil v okviru projekta, je bilo v letu 2015 na teren postavljenih 17. Z električnimi mrežami in žičnatimi ograjami je bilo opremljenih 6 rejcev drobnice in 11 čebelarjev z območij Primorske, Notranjske, Osrednjeslovenske regije in Kočevsko-Ribniškega območja. Nihče od prejemnikov zaščitnih sredstev od prejema ni več utrpel škode po medvedu.

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj.