V sredo, 8. 7. 2015, smo se sestali s predstavniki LD Velike Poljane, LD Dolenja vas, LD Turjak in LD Kočevje, ki delujejo na območjih, na katerih je bil ugotovljeno največje število povozov rjavega medveda. Na sestanku smo predstavili projekt LIFE DINALP BEAR in še posebej akcijo C.4: Zmanjšanje smrtnosti rjavega medveda zaradi prometa. Hkrati smo opravili terenski ogled območij, kjer medvedi najpogosteje prehajajo preko državne ceste Ljubljana – Kočevje.