Po našem prejšnjem odlovu medveda za raziskovalne in upravljavske namene se nam je v predalpskem svetu ponovno nasmehnila sreča. Po sproženju alarmnih obvestil se je opremljena strokovna odlovna ekipa ob veliki podpori članov lovske družine Krekovše takoj napotila na samo lokacijo. V cevno past (Culvert) se je ulovil mlajši samec. Mladega medveda smo uspešno uspavali, ga izmerili, mu odvzeli vzorce za genetske analize ter ga opremili s telemetrično ovratnico.  

GPS sprejemnik in ostali elektronski senzorji v telemetrični ovratnici bodo beležili podatke o lokaciji medveda in njegovi aktivnosti, na podlagi česar bomo lahko sledili medvedovemu gibanju, izračunali njegov domači okoliš in dobili vpogled v njegov način življenja v različnih letnih časih.

Z zanimanjem bomo spremljali, če se gibanje samca (poimenovan »Rok« po lokalnem lovcu)  v predalpskem hribovju v nekaterih vidikih razlikuje od načina življenja medvedov v njihovem osrednjem življenjskem območju v južni polovici Slovenije.