Slovenski projekt LIFE Krepitev zmogljivosti izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, s katerim želi kot Nacionalna kontaktna točka izboljšati uspešnost Slovenije pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz programa LIFE. Le-ta je finančni instrument Evropske unije, v celoti namenjen podpori ukrepov na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov.

Prejšnji teden so organizirali izobraževalno delavnico za letošnje prijavitelje LIFE projektov, katerim poteče rok za oddajo projektnih prijav sredi junija. Predstavili so letošnji razpis Evropske komisije za sofinanciranje LIFE projektov in opozorili na novosti v razpisni dokumentaciji in nove pogoje izbora. Na delavnico je bil povabljen tudi član naše projektne ekipe z Zavoda za gozdove Slovenije, da je udeležencem predstavil izkušnjo ekipe LIFE DINALP BEAR in izkušnjo ekipe LIFE Lynx pri prijavah tako velikih mednarodnih projektov kot sta ta dva. S tem jim je ponudil informacije s prve roke, kar se je udeležencem zdelo zelo uporabno in koristno.