Izdali smo strokovno publikacijo z naslovom »Priročnik za obravnavo škod po zvereh: rjavi medved, volk, šakal, lisica, ris«, ki bo v pomoč predvsem pooblaščencem za cenitve škod, kmetijskim svetovalcem in vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo s prepoznavanjem in cenitvami škod na človekovi lastnini, povzročenih s strani prostoživečih živali.

Glavni namen priročnika je bralcu pomagati pri ugotavljanju povzročitelja škodnega primera, in sicer takrat ko gre za sum, da je škodo povzročila ena od večjih vrst zveri – rjavi medved, volk, šakal, lisica ali ris. Priročnik je bil v osnovi pripravljen že v projektu SloWolf, v okviru projekta LIFE DINALP BEAR pa je bil prenovljen, dopolnjen z novimi poglavji in preveden štiri druge jezike.

Vabimo vas, da celoten priročnik prelistate tukaj.