V Sloveniji smo v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR pričeli z odlavljanjem medvedov s pomočjo cevne pasti (ang. Culvert trap). Tak način odlavljanja medvedov za raziskovalne in upravljavske namene je uveljavljen predvsem v Severni Ameriki, od koder tudi izvira načrt za past. Pri nas doslej metoda še ni bila preizkušena, imajo pa z njo že precej izkušenj naši projektni kolegi iz Trentina v Italiji.

Glavni namen uporabe cevne pasti bo odlov tistih medvedov, ki se znajdejo v neposrednem konfliktu z ljudmi. Take medvede, ki povzročajo ljudem težave, bomo odlovili, jim namestili GPS ovratnice, in nato v realnem času spremljali njihovo vedenje. Z analizo tako pridobljenih podatkov bomo ugotavljali, kaj sproži neželeno vedenje medvedov, kaj jih privablja v naselja, kako učinkoviti so naši ukrepi za zmanjševanje konfliktov in kako zmanjšati proženje neželenih vedenj.

Kot prvo lokacijo za odlov težavnega medveda smo uporabili naselje v občini Sodražica, kamor že nekaj časa zahaja mlajši medved ter povzroča škodo na čebelnjakih, sadnem drevju in poljščinah. Naši ekipi za odlavljanje medvedov želimo veliko uspeha.