22. julija 2015 smo pričeli s postavljanjem projektnih električnih ograj na terenu. Na Kočevskem smo tako postavili prvo stalno električno ograjo, ki je namenjena varovanju stacionarnega čebelnjaka pred medvedom. Ograja je visoka 150 cm in sestavljena iz 6 pocinkanih žic, skozi katere teče električni tok napetosti vsaj 5 kV.

Istega dne smo na območju Sv. Ane nad Ljubljanskim barjem okrog pašnika postavili 400 metrov dolgo električno mrežo višine 170 cm. Tudi ta mreža bo drobnico varovala pred napadi medvedov in volkov, ki se redno pojavljanju na območju Krimskega hribovja in Menišije.