V četrtek, 27. septembra 2018, je  na Gozdarskem inštitutu in Zavodu za gozdove Slovenije potekala predstavitev kodeksa »Obisk v naravi«, ki zajema smernice spoštljivega obnašanja v naravi v Sloveniji in spodbuja k varovanju okolja. Cilj kodeksa je bolje informirati obiskovalce narave ter turiste, kako se v Sloveniji obnašamo v naravi. Kodeks je nastal na pobudo Zveze tabornikov Slovenije. Pri njegovem oblikovanju je sodelovalo kar 27 organizacij, med njimi tudi projekt LIFE DINALP BEAR.

Smernice v kodeksu so določene splošno in poljudno, tako da jih lahko uporablja vsakdo, nekatere so še posebej pomembne z vidika pravilnega vedenja na območju prisotnosti medveda: npr. v naravi ne puščamo odpadkov, ne posegamo v brloge in krmišča, z govorjenjem opozarjamo na svojo prisotnost, da se živali lahko umaknejo, ne uporabljamo lovskih opazovalnic, itd. V okviru projekta spodbujamo razvoj odgovornih turističnih programov povezanih z medvedom, zato nam bodo v kodeksu zapisane usmeritve pomagale pri osveščanju gostov, ki se gibljejo na območju prisotnosti medveda.

Celoten kodeks si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI.