Gozdarski inštitut in Zavod za gozdove Slovenije sta odprla svoja vrata v sredo, 24.5.2017, kjer smo sodelovali tudi s predstavitvijo našega projekta. Dogodka se je udeležilo kar 200 otrok, večina mlajših osnovnošolcev, nekaj pa je bilo tudi malčkov iz vrtca. Z otroki smo se pogovarjali o medvedu, o njegovi prehrani, skozi stopinje in lobanjo spoznavali, kako velik je ter razložili, zakaj in kako spremljamo medvede v naših gozdovih. Otrokom je bil še posebej zanimiv zemljevid medvedov, katere smo slovenski raziskovalci spremljali do sedaj.

Dogodek je potekal v sodelovanju z obeleženjem 25. obletnice programa LIFE, ki skrbi za varovanje in izboljšanje okolja.