Izdelali smo oznake »Medvedu prijazno«, ki so namenjene rejcem pašnih živali, čebelarjem, sadjarjem in drugim kmetijcem, kot tudi ponudnikom turističnih namestitev, podjetjem in obrtnikom, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom bodisi skozi uporabo medvedu prijaznih praks bodisi skozi aktivno promocijo ohranjanja medveda v lokalnem okolju. Za zainteresirane ponudnike bomo izdelali nalepke in obešanke z oznako »Medvedu prijazno«, ki se bodo lahko namestile na različne produkte, kot so mleko, sir, mesni izdelki, suho sadje, marmelade, med, mila itd. Izdelke z oznako »Medvedu prijazno« bomo oglaševali v informacijskih zloženkah, spletnih straneh, turističnih borzah in sejmih. Več o oznaki »Medvedu prijazno« si lahko preberete v pravkar izdelani promocijski zloženki, ki smo jo pripravili v slovenskem in hrvaškem jeziku.

Foto: Petra Draškovič Pelc