Preprečevanje povoza medvedov na prometnicah (državne ceste, avtoceste in železniške proge) je pomembno tako z vidika zmanjšanja smrtnosti rjavega medveda kot tudi izboljšanja prometne varnosti. V obdobju od 2005 do 2016 je bilo v Sloveniji skupaj povoženih 180 medvedov, kar v povprečju znaša 15 na leto oz. okoli 15 % vse zaznane smrtnosti medvedov v naši državi. Z namenom zmanjševanja povoza smo v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR na izbranih odsekih državne ceste Ljubljana – Kočevje namestili zvočna odvračala in postavili dinamične prometne znake (okolica Dolenje vasi, Ortneka in Turjaka), namestili električno ograjo na delu primorske avtoceste ter zvočna odvračala na izbranih odsekih železniške proge med Rakekom in Postojno ter Postojno in Prestrankom (tukaj si lahko ogledate poročilo za leto 2017). Problematiko povoza in ukrepe za zmanjšanje povoza rjavega medveda ter večjih vrst divjadi smo predstavili tudi v novi zloženki. Vabimo vas k ogledu.