V tem mesecu smo se z veseljem odzvali na povabilo območnega združenja upravljavcev lovišč na Koroškem, da jim na letnem srečanju predstavimo nekaj pogledov na medveda v Sloveniji in glavne aktivnosti projekta LIFE DINALP BEAR. Srečanja so se udeležili upravljavci lovišč iz te regije v Sloveniji, koder je medved občasen gost. Kljub temu so z velikim zanimanjem poslušali predstavitev o biologiji medveda, izsledkih raziskav o medvedovem vedenju in o preprečevanju in reševanju konfliktov z medvedi, ki jih naslavlja projekt. Udeleženci so bili predvsem navdušeni nad prikazom posnetkov s foto-pasti, ki prikazujejo učinkovitost sredstev za varovanje premoženja pred škodo, ki jo lahko povzročijo napadi velikih zveri.