Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete smo projektni sodelavci včeraj gostili predstavnike Evropskega omrežja za izvajanje okoljske zakonodaje (IMPEL). Omrežje okoljskih organov držav članic EU, pristopnih držav, držav kandidatk, ter držav članic EEA in EFTA deluje s ciljem doseganja učinkovitejšega izvajanja okoljske zakonodaje z izmenjavo informacij in izkušenj, prizadevajo pa si tudi za razvoj enotnejšega pristopa pri izvajanju okoljske zakonodaje skupnosti. Predstavniki ožje skupine za lovni turizem se te dni mudijo na izobraževanju v Sloveniji. Med drugim so si ogledali delovni proces v laboratoriju za populacijsko genetiko, predstavili pa smo jim tudi uporabnosti genetskih raziskav v forenziki in naravovarstvu s poudarkom na dejavnostih, ki jih izvajamo v projektu LIFE DINALP BEAR.