Sestanek mednarodne projektne skupine se je tokrat odvil v Ljubljani. Udeleženci smo se pogovarjali o projektnih aktivnostih in o tem, kako napreduje izvajanje in izpolnjevanje projektnih nalog. Posebno pozornost smo tokrat namenili tudi finančnim in administrativnim vidikom projekta, saj je projektna skupina trenutno polno zaposlena s pripravljanjem drugega celovitega projektnega poročila za vse financerje in nadzornike projekta. Odvila pa se bo tudi neodvisna revizija projekta.

Načrtovali smo tudi naše delo, ki ga je potrebno izvesti v prihodnje. S pričakovanjem se podajamo v letošnje aktivnosti in zadolžitve, saj je do konca projekta potrebno izvesti še veliko aktivnosti za dosego zadanega cilja izboljšanja sobivanja med medvedom in človekom.