Projekt LIFE DINALP BEAR sedaj s svojimi izkušnjami sodeluje tudi z organizacijo EUROPARC Federation, ki predstavlja mrežo zavarovanih območij v Evropi. Eden njenih ključnih ciljev je promoviranje primerov dobrih praks upravljanja zavarovanih območij in kot vrhovno telo evropskih zavarovanih območij želijo okrepiti mednarodno sodelovanje na vseh nivojih upravljanja. Vzpostavili so posebno zbirko primerov dobrih praks, ki bo upravljavcem zavarovanih območij omogočila hiter in pregleden dostop do informacij in izkušenj drugih upravljavcev. V njihovo zbirko je sedaj svoje izkušnje z upravljanjem velikih zveri na čezmejnem nivoju, znanje in primere dobrih praks prispeval tudi LIFE DINALP BEAR projekt. To je tudi naša priložnost promoviranja projekta izven držav projektnega območja in predajanja izkušenj z varstvom in ohranjanjem medveda ter sobivanja z njim na mednarodni ravni.