“Komuniciranje v varstvu in upravljanju velikih zveri” je naslov delavnice, ki jo organizirata projekta LIFE Lynx in LIFE DINALP BEAR v času od 16. do 18. aprila 2018 v Ljubljani. Delavnico gosti Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Oba projekta se osredotočata na varstvo narave, kjer dialog in sodelovanje z deležniki predstavljata pomembno komponento. V okviru obeh projektov smo oblikovali kampanje, s katerimi želimo pridobiti interes javnosti, njihovo razumevanje in podporo dolgoročni ohranitvi rjavega medveda in evrazijskega risa v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji, na Slovaškem in v Romuniji. Učenje iz izkušenj drugih in izmenjava izkušenj sta ključnega pomena za doseganje največjih možnih učinkov projektnih aktivnosti, pa tudi za zagotavljanje prenosljivosti in omogočanje ponovljivosti dobrih praks.

Specifični cilji delavnice:

  • Delitev izkušenj med različnimi projekti in iniciativami po Evropi in severni Ameriki pri komuniciranju vsebin povezanih z velikimi zvermi.
  • Diskusija o ključnih izzivih in priložnostih pri komuniciranju z glavnimi ciljnimi skupinami.
  • Poudarek na najboljših praksah, ki bomo jasno opisane v poročilu delavnice.

Več informacij o delavnici najdete v njenem programu.