Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Zavodom za gozdove pripravilo publikacijo o značilnostih in načinih varovanja pašnih živali. V njej predstavljajo tudi osnovne značilnosti zveri in njihovo obnašanje ob srečanju s pašnimi živalmi. Priročnik sledi načelom varovanja pašnih živali za vzpostavljanje uspešnega sobivanja med človekom in velikimi zvermi, za katerega se zavzema tudi projekt LIFE DINALP BEAR. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi lahko škodo v kmetijstvu po velikih zvereh drastično zmanjšamo, s tem pa prispevamo k večjemu sprejemanju velikih zveri in njihovemu ohranjanju.