Sodelavci projekta LIFE DINALP BEAR so za učence prve stopnje OVI Jarše Zavoda Janeza Levca v Ljubljani skupaj s šolskimi specialnimi pedagogi pripravili in izvedli izobraževalno delavnico o medvedu. Oddelke vzgoje in izobraževanja v Jaršah obiskujejo otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, mnogi s sopojavnostjo  avtizma, gibalne oviranosti in drugih težav. Učenci so pokazali veliko željo po znanju, še posebej zanimivi so jim bili konkretni preparati – lobanja in kožuh medveda ter izdelava odlitkov medvedjih tac.