20. in 21. januarja smo se v italijanskem mestu Valdieri sestali člani projektne skupine LIFE DINALP BEAR in predstavniki WISO platforme. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bodo skupne smernice za upravljanje rjavega medveda na populacijski ravni, ki bodo nastale pod okriljem LIFE DINALP BEAR projekta, poleg projektnega območja zajemale tudi območje celotnih Alp. Na prvi dan srečanja je koordinator projektne skupine predstavnikom WISO platforme predstavil Smernice za delovanje intervencijskih skupin, ki so nastale v okviru akcije A.1. Drugi dan srečanja je bil namenjen delavnici, na kateri je bila dogovorjena vsebina skupnih upravljavskih smernic in zadolžitve posameznih inštitucij pri izdelavi teh smernic.