Opis del in nalog: koordinacija izvajanja nalog akcije Ekoturizem na mednarodnem projektu »Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda (Ursus arctos) v severnih Dinaridih in Alpah – LIFE DINALP BEAR, LIFE13 NAT/SI/000550 v obdobju 13.5.2016 do 12.5.2017 (nadomeščanje koordinatorja akcije Ekoturizem v trajanju porodniške odsotnosti).

Vsebina dela:

 • Spremljanje aktivnosti v okviru akcije Ekoturizem :
  • Oblikovanje z medvedom povezanih turističnih paketov skupaj z zunanjimi sodelavci projekta
  • Komuniciranje z uporabniki oznake »Medvedu prijazno« in obiski uporabnikov na terenu
  • Sodelovanje z zunanjimi sodelavci pri izdelavi spletnega portala za ekoturizem in priprava spletnih vsebin za portal
  • Organizacija tematskega študijskega obiska za novinarje
  • Priprava tiskovin in drugih materialov v okviru projektne akcije
  • Priprava besedil za spletno stran projekta
 • Opravljanje drugih nalog glede na potrebe projekta.

Lokacija dela: Ljubljana

Pogoji:

 • Računalniška znanja: poznavanje dela z računalnikom – MS Office.
 • Jezikovna znanja: odlično znanje angleškega in slovenskega jezika.

Ostala zaželena znanja in izkušnje:

 • Izkušnje pri projektnem in timskem delu.
 • Izkušnje na področju varstva narave.
 • Izkušnje pri sodelovanju z mediji.
 • Izkušnje pri organizaciji dogodkov in dela na terenu.

Pričetek dela:  13. maj 2016

Z izbranim kandidatom /ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas za obdobje 12 mesecev za polovični delovni čas. Delovno mesto je sofinancirano iz sredstev LIFE+.

Prijavo z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom pošljite po elektronski pošti na naslov irena.kavcic.bf@gmail.com (subject: Prijava za delovno mesto).

Prijava je možna do vključno 18. marca 2016.