13. julija 2016 smo se sestali s predstavniki lovskih družin Velike Poljane in Dolenja vas, ki skrbijo za lovišča na dveh lokacijah, kjer smo v sklopu LIFE DINALP BEAR projekta postavili dinamične prometne znake. Predstavljene so bile ugotovitve projekta povezane s problematiko trkov vozil z medvedi, delovanje dinamičnih prometnih znakov in pomen ter delovanje zvočnih odvračal postavljenih na izbranih lokacijah. Opravili smo terenski ogled in se dogovorili za sodelovanje pri vzdrževanju terena, kjer sta postavljena oba sistema dinamičnih prometnih znakov.