V marcu smo skupaj s projektno skupino Opazujem-varujem, predstavniki Zavoda Kočevsko in Zavoda za gozdove Slovenije, izvedli izobraževanje za vodenje ekoturističnih programov, ki vključujejo opazovanje rjavega medveda. V teoretičnem delu smo udeležencem predstavili splošne biološke in ekološke značilnosti vrste ter metode, ki se uporabljajo za spremljanje številčnosti populacije, vedenja posameznih osebkov in upravljanje s populacijo. Osvetlili smo tudi problematiko pojavljanja škod na človekovem premoženju, s tem povezanimi stališči prebivalcev in pomen uporabe preventivnih ukrepov, s katerimi učinkovito zavarujemo premoženje in preprečujemo zahajanje medvedov v naselja. Udeležencem smo predstavili oznako Medvedu prijazno in postopek vključevanja v medvedu prijazno shemo. Ker je poleg poznavanja značilnosti vrste ključnega pomena tudi primerno ravnanje udeležencev turističnih programov, smo bodočim vodnikom predstavili tudi primere dobrih praks turističnih programov in priporočila primernega obnašanja na območju medveda ter na opazovalnicah, saj bodo v bodoče ključni akterji pri prenosu tega znanja.

Med terenskim delom izobraževanja smo tekom sprehoda skozi medvedji življenjski prostor spoznavali znake prisotnosti, in sicer tako medveda kot tudi drugih prebivalcev gozda. Obiskali smo tudi rejca goveda in čebelarja, ki učinkovito varujeta svoje premoženje s preventivnimi zaščitnimi sredstvi, pridobljenimi v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Udeležencem izobraževanja smo predstavili pomen pravilne in dosledne uporabe sredstev, prejemnika pa sta z nami delila tudi svoje izkušnje sobivanja z medvedom.