Za razvoj aktivnosti povezanih z opazovanjem medvedov v naravi na območju severnih Dinaridih je ključno sodelovanje z lovci. Zato smo pripravili vprašalnik za lovske organizacije na območju stalne prisotnosti medveda. Želeli smo raziskati ali se produkti povezani z opazovanjem medvedov tržijo in ali obstaja zanimanje za trženje tovrstnih aktivnosti v prihodnosti.

Rezultati so pokazali, da med lovskimi organizacijami obstaja interes za trženje z medvedom povezanih turističnih produktov. Poleg tega se lov na medveda in opazovanje ali fotografiranje medvedov v naravi časovno ne prekrivata. Zanimanje za opazovanje medvedov je največje v poletnih mesecih, ko je lov na medvede prepovedan. Zato bi opazovanje in fotografiranje medvedov v prihodnosti lahko postala pomembna dodatna aktivnost lovskih družin.

Ohranjanje medvedov in njihovega habitata je ključno za dolgoročno in uspešno izvajanje medvedjega turizma. Pazljivo načrtovane aktivnosti povezane z opazovanjem medvedov predstavljajo ekonomske priložnosti za lokalne skupnosti in omogočajo, da lovci in ponudniki turističnih storitev pomembno prispevajo k ohranjanju vrste.

Analiza vprašalnikov za lovske organizacije (v angleščini)

 

Foto: Oton Naglost