Leto in zbiranje vzorcev je praktično pri koncu. Ponuja se nam priložnost, da se ozremo nazaj in pogledamo kako je potekalo zbiranje vzorcev v Sloveniji in na Hrvaškem.

Zbiranje vzorcev se je začelo 5.9.2015. Intenziteta vzorčenja je bila v začetku višja v Sloveniji kot na Hrvaškem. V zadnjem mesecu je število zbranih vzorcev v Sloveniji padlo, na Hrvaškem pa se je za zagotavljanje zadostnega števila zbranih vzorcev intenzivno vzorčenje še nadaljevalo. Skupno smo zbrali v Sloveniji 2450 vzorcev, na Hrvaškem pa 2200. Za oceno velikosti populacije to pomeni, da bo vzorcev v obeh državah najverjetneje dovolj. Čaka nas še zelo zahteven del priprave vzorcev, genetska analiza in analiza rezultatov.

Kumulativno število zbranih vzorcev v Sloveniji in na Hrvaškem. Vsaka točka (krog) predstavlja en dan in seštevek vzorcev, ki so bili zbrani v posamezni državi do tistega dne.

Kumulativno število zbranih vzorcev v Sloveniji in na Hrvaškem. Vsaka točka (krog) predstavlja en dan in seštevek vzorcev, ki so bili zbrani v posamezni državi do tistega dne.