V okviru akcije A1 smo končali z analizo registriranih konfliktnih primerov med človekom in medvedom. Analizirali smo pojavljanje konfliktov na projektnem območju, pri čemer nas je zanimalo tudi, kateri dejavniki najpomembneje vplivajo na pojav konfliktov med človekom in medvedom. Vsi rezultati so zbrani v priloženem poročilu. Vabljeni k branju.

Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries

Kot rezultat analiz so nastale tudi karte, ki prikazujejo gostoto in vroče točke različnih tipov škod od medveda v Sloveniji.

Karte gostot različnih tipov škod od medveda v Sloveniji