Udeležili smo se posveta na temo povezljivosti habitatov in zelene infrastrukture (Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure) v Škocjanskem zatoku. Posvet je bil izveden v okviru projekta AlpGov znotraj evropske strategije EUSALP, ki spodbuja čezmejno sodelovanje in skupno osnovanje glavnih razvojnih ciljev med državami v alpski regiji. Udeležencem iz 4 držav smo predstavili problematiko fragmentacije habitata medveda in drugih velikih zveri ter izpostavili pomen ponovne povezljivosti habitata na mednarodni ravni. Podrobneje smo predstavili cilje projekta, ki se osredotočajo na izboljševanje procesa naravnega širjenja medveda iz dinarskega v alpsko območje. Izpostavili smo pomen prepoznavanja najbolj primernih območij za vzpostavitev povezav (koridorjev) med Dinarskim in Alpskim prostorom. Ker so se posvetovanja udeležili vsi ključni akterji na področju prostorskega načrtovanja in presoje vplivov, smo končen poudarek namenili smernicam, ki jih oblikujemo za uporabo v procesih prostorskega načrtovanja in ki bodo omogočile boljše razumevanje in vključevanje vidika povezljivosti habitata medveda v prostorske načrte na mednarodni ravni znotraj alpske regije.