V sklopu akcije C1 smo s pomočjo telemetričnih podatkov, pridobljenih v akciji D1, zaznali nekaj lokacij z nelegalno odloženimi odpadki, lociranimi v dveh občinah. Poleg lokacij, kjer je bilo odlaganje odpadkov le občasno, smo zaznali tudi večje, aktivno odlagališče v neposredni bližini naselja. Na tej lokaciji je bila prisotnost medvedke, opremljene z telemetrično ovratnico, pogosto zabeležena, in sicer tudi pozno popoldan, ko je možnost srečanja z ljudmi večja.

Da bi k problematiki pristopili čimbolj proaktivno, smo vodstvo občine in lokalne prebivalce obeh občin nemudoma obvestili. Vodstvo občine se je na dopis s pozivom k odstranitvi večjega odlagališča in nadaljnjem preprečevanju odlaganja odpadkov nemudoma odzvalo in zagotovilo, da bo območje sanirano. Čeprav nelegalnega odlagališča v drugi občini nismo zaznali, smo s prebivalci stopili v stik in osvetlili problematiko že tekom delavnice. S pomočjo lokalne pomočnice, zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije in članov lokalnega turističnega društva, ki je v marcu organiziralo čistilno akcijo, smo dodatno osveščali prebivalce in jih pozvali k pregledu zaznanih lokacij z odloženimi odpadki.

Zaradi vključenosti v sam proces bodo v prihodnje prebivalci na pojavnost nelegalnega odlaganja odpadkov v povezavi s povečanim tveganjem privabljanja medvedov v bližino naselij veliko bolj pozorni.  

Več si lahko preberete v poročilu tukaj.