Prejšnji teden smo na planini Božca na Kobariškem stolu postavili ogrado iz visokih elektromrež za varovanje drobnice pred napadi velikih zveri. Na planini se v poletnih mesecih pasejo krave in koze avtohtone drežniške pasme. Napadi volka so se na območju planine Božca in sosednje planine Starijski Vrh pojavili že večkrat, zato so se na planini Božca na pobudo lokalnega pooblaščenca za ocenjevanje škod po velikih zvereh odločili zavarovati svoje premoženje.

Do konca pašne sezone bo tako oskrbnik koze zapiral v nočno oboro iz visokih elektromrež. Območje obore bo nadzorovano tudi z avtomatskimi kamerami, s katerimi bomo zaznali morebitno prisotnost volka na planini. Postavitve obore sta se udeležila tudi predstavnika Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Seznanili smo jih s postopkom postavitve, primernimi načini vzdrževanja in uporabe visokih elektromrež.

S tradicionalnim načinom ekstenzivne paše v Alpah vzdržujemo visokogorske travnike in s tem ohranjamo pomemben del naše tradicije in okolja. Velike zveri se počasi vračajo nazaj na območja v alpskem svetu, od koder so bile dolgo časa odsotne, zaradi česar prihaja tudi do konfliktov z njimi. Na nas je, da poiščemo rešitve, in na območjih, kjer je mogoča uporaba preventivnih ukrepov za varovanje pašnih živali, omogočimo so-obstoj velikih zveri in pašništva.

Vse informacije o načinih preprečevanja škod po velikih zvereh najdete tudi na spletnem portalu www.varna-pasa.si.