Med 24.6. in 1.7.2018 je v Sloveniji potekal Mladinski ornitološki tabor, na katerem je sodelovalo 24 udeležencev pod mentorstvom sedmih izkušenih ornitologov. Udeleženci so bili nastanjeni v lovskem domu Cerknica v Zelšah. Tabor sta organizirala Društvo za Opazovanje in Proučevanje Ptic Slovenije in Notranjski regijski park. Čeprav so bile osrednja tema tabora ptice, je udeležencem en deževen dopoldan popestrila ekipa LIFE DINALP BEAR z Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete. Predavanja o življenju in ekologiji medveda ter predstavitve projekta so se zelo razveselili, seznanili pa smo jih tudi z ustreznim obnašanjem, ko se gibljemo v naravnem okolju na območju prisotnosti medveda. Pripravljene s teoretičnim znanjem so se ornitološke skupine vsak večer podale tudi na sprehod in morebitno srečanje z našo največjo zverjo, a medveda niso srečali. Zaradi dovolj glasne hoje so se jim namreč morebitni medvedi v okolici uspešno izogibali.