Opazovanje in fotografiranje rjavega medveda v naravnem okolju postaja v Loški dolini vodilni turistični produkt, TIC Lož (Turistično informacijski center) pa vedno bolj »Informacijski center za opazovanje rjavega medveda« ;-). Plod uspešnega sodelovanja med projektom in TIC ter pomena medveda za Loško dolino je postavitev interaktivne info točke o medvedu v TIC Lož. Info točka vsebuje informacije o projektu, predvsem pa o biologiji in ekologiji rjavega medveda, grožnjah, ki pretijo populaciji, ter rešitvah za boljše sobivanje človeka in medveda. Velikim in malim je na info točki na voljo tudi kviz ter različne igre o medvedu. Vabimo vas k ogledu 🙂

Foto: Javni zavod Snežnik