Javnomnenjska raziskava

Eden izmed pomembnih ciljev projekta je ocena tolerance javnosti do medveda v različnih delih projektnega območja (območja, kjer so medvedi [...]