Eden izmed pomembnih ciljev projekta je ocena tolerance javnosti do medveda v različnih delih projektnega območja (območja, kjer so medvedi prisotni in območja, kjer se medvedi le redko pojavljajo ali jih ni). Odnos javnosti do medveda in upravljanja z njim bomo ocenili skozi javnomnenjsko raziskavo.  V tem tednu smo pričeli z razpošiljanjem vprašalnikov na naslove 4000 odraslih prebivalcev projektnega območja v Sloveniji.

Če ste tudi vi eden izmed naključno izbranih prebivalcev Slovenije, ki so vabljeni k sodelovanju v raziskavi o odnosu javnosti do rjavega medveda in do upravljanja z medvedjo populacijo pri nas,  vas prosimo, da čim bolj v celoti odgovorite na vsa vprašanja in nam izpolnjen vprašalnik v priloženi kuverti s plačano poštnino čim prej vrnete.

Vljudno vas prosimo, da podate svoje mnenje o ohranitvi rjavega medveda. Vaše mnenje je pomembno in bo pomagalo pri prihodnjih odločitvah glede upravljanja z rjavim medvedom. Vaše sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika je popolnoma anonimno, vaši odgovori bodo za namene analize združeni z odgovori drugih. Rezultati raziskave bodo v naslednjem letu objavljeni na projektnih spletnih straneh.

Raziskava istočasno poteka tudi v sosednih državah – Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Iskrena hvala za sodelovanje!