LIFE DINALP BEAR projektna ekipa se je odzvala na prošnjo domačinov iz Mrzle Rupe na Vojskarski planoti, ki so se soočali z razmetanimi smetmi ob robu gozda. Tamkajšnji smetnjaki, ki stojijo nekoliko oddaljeni od vasi, so v jesenskem času privabljali medveda na nočne obiske. Posledično so bili domačini ob jutrih nejevoljni, saj je bilo treba pospravljati razmetane smeti s ceste in gozdnega roba. Projektna ekipa je v bližino teh smetnjakov postavila kamere, s katerimi smo lahko zabeležili še dva nočna obiska medveda na tej lokaciji, nato pa ga od konca oktobra 2016 dalje nismo več zaznali. V primeru ponovnega obiskovanja teh smetnjakov si želimo, da bi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi poiskali skupne rešitve, saj smo v okviru projekta že razvili enostavne rešitve, s katerimi lahko medvedom uspešno preprečimo vračanje v bližino antropogenih virov hrane.