Ekipa projekta LIFE DINALP BEAR je v slikoviti dolini Kolpe organizirala še en sestanek vseh deležnikov za pripravo Skupnih smernic upravljanja z rjavim medvedom v Alpah in Severnih Dinaridih.

Na sestanku smo predstavili nekatera poglavja smernic, ki jih še nismo obravnavali na prejšnjih srečanjih, nato pa smo se osredotočili na vse komentarje predhodne popravljene verzije našega osnutka. V podrobnosti smo debatirali o vseh podanih komentarjih in idejah, s čimer smo tudi dokončali vsa poglavja smernic.

Ponosni smo na dokument, ki nastaja pod našimi peresi, saj bo presegel naša začetna pričakovanja; vanj bo namreč vključenih več držav kot le štiri projektne države. Veseli smo, da je ohranjanje populacij medveda tema, pri kateri učinkovito in konstruktivno sodeluje tako veliko organizacij, inštitutov, organov. Vsi bodo namreč s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k izdelavi dokumenta, ki bo pomenil prelomnico v načinu upravljanja z rjavim medvedom, saj bo prešel od nacionalnega (lokalnega) upravljanja na upravljanje na nivoju celotne populacije.