V projektu LIFE DINALP BEAR veliko pozornosti namenjamo preprečevanju škode, ki jo rjavi medved povzroča na človekovem premoženju. Pri tem redno sodelujemo s pooblaščenci za zavarovane vrste Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki na terenu izvajajo cenitve škod po zavarovanih vrstah. Pooblaščenci se redno srečujejo s situacijami, v katerih se morajo z oškodovanci pogovoriti o tem, zakaj je prišlo do škode in kako preprečiti njeno ponavljanje. Nemalokrat so ob škodnih primerih prisotna tudi čustva ob izgubi premoženja, v katerega je vloženega veliko truda in časa. Zato smo v okviru projekta v juniju organizirali sedem srečanj s pooblaščenci z vseh območnih enot ZGS in se z njimi pogovorili o njihovih izkušnjah s terena, o sodelovanju s kmeti, ki se ukvarjajo z rejo živali na območju velikih zveri ter jim predstavili različne načine varovanja premoženja pred rjavim medvedom in drugimi velikimi zvermi.

Srečanj se je udeležila tudi predstavnica Agencije RS za okolje (ARSO), ki se je s pooblaščenci pogovarjala o postopkih cenitve škod, o pripravi zapisnika ter o nadaljnjem sodelovanju med ZGS in ARSO. Takšna srečanja so pomembna za vse udeležence, saj je to dobra priložnost za izmenjavo izkušenj s terena in za izboljšanje dolgoročnega sodelovanja, predvsem v smeri skupnega cilja – zmanjšanja škode po medvedu in drugih zavarovanih vrstah na človekovem premoženju za izboljšanje sobivanja.